Novaroma Hukuk & Danışmanlık olarak uyuşmazlıkları mahkeme ve diğer yollarla hakkaniyete uygun, hızlı ve başarılı şekilde çözüme ulaştırmayı amaçlamaktayız.

Yargı organları önüne giden ihtilafların çözümlenmesi sürecinin, ihtiyaç olunan süreden çoğunlukla daha uzun sürmesi sebebi ile günümüzde uyuşmazlıkların hızlı, etkin ve efektif şekilde çözümlenmesi tercih edilmektedir. Bu kapsamda uyuşmazlıkların mahkemeye intikal ettirilmeden sulh yolu ile çözülmesi öncelikli hedeflerimizdendir. Bu doğrultuda tahkim yargılaması da tercih edilerek müvekkiller adına hızlı ve çözüm odaklı sonuçlar elde edilmekte, zorunlu arabuluculuk faaliyetleri yanında, ihtiyari arabuluculuk süreçleri de yürütülerek müvekkillerin uzun yargılama süreçlerine maruz kalmaları engellenmekte ve amaca hizmet edilmektedir.