Büromuz, özellikle enerji, savunma, havacılık sanayii ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara Ticaret ve Şirketler Hukuku alanlarında geniş kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti ve desteği sağlamaktadır.

Müvekkillerimize şirket kuruluşları, hisse devirleri, varlık satın almaları ile birleşme, devralma ve satış işlemleri ile ilgili her türlü hukuki danışmanlık ve destek hizmetini sağlamaktayız. Bu bağlamda distribütörlük, üretim, pazarlama, alım-satım, lisans, tedarik, franchise, hizmet ve inşaat sözleşmeleri de dâhil olmak üzere, her türlü ticari sözleşmelerin ve belgelerin hazırlanması, şirketlerin iç yönetim süreçlerine ilişkin her türlü hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi, ticaret sicilleri ve diğer resmi kurumlar nezdinde işlemlerin yürütülmesi, kuruluş ve işlem kapanışları sonrasındaki hukuki destek hizmetlerinin verilmesi bu alanda ki ana faaliyetlerimizdir.

Büromuzun özellikle, şirket yapılandırılmasına destek olunması, sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi, Şirketler Hukuku mevzuatına uyum desteğinin verilmesi, şirket yöneticileri ve çalışanlarına gerekli danışmanlık hizmetlerinin ve eğitimlerinin verilmesi gibi konularda deneyimi bulunmaktadır.