Müvekkillerimize Sigorta Hukuku konusunda verdiğimiz hukuki destek hem her türlü ihtilafın çözümü için ilgili dava süreçlerinin takibinden hem de danışmanlık hizmetlerinden oluşmaktadır.

Bu kapsamda can sigortaları, mal sigortaları, sorumluluk sigortaları, finansal sigortalar açısından meydana gelen maddi ve bedeni zararların tazmini için hukuksal süreçler takip edilmekte, gerçek ve tüzel kişi müvekkillere bu doğrultuda danışmanlık hizmeti verilmekte, bilhassa trafik kazası nedeniyle meydana gelen sürekli maluliyet ve ölüm durumlarında destekten yoksun kalma tazminatlarının tazmini için Sigorta Tahkim Komisyonu ve genel mahkemeler nezdinde dava hizmetleri yürütülmekte ve neticelendirilmektedir.