Büromuz, Miras Hukukuna ilişkin olarak müvekkillerine gerekli desteği vermekte, vasiyetname, miras ve miras taksim sözleşmeleri düzenlenmesi, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması, mirasın reddi, ölüme bağlı tasarrufların iptali, vasiyetnamenin iptali ve tenkis davaları, tereke davaları, mirastan feragat davaları, muris muvazaası nedeniyle yapılan işlemlerin iptali gibi Miras Hukukuna ilişkin her alanda etkin bir hukuki hizmet sunmaktadır