Novaroma Hukuk & Danışmanlık olarak ekonomi ve iş dünyasının vazgeçilmez öğeleri olan işçilere ve işverenlere İş Hukuku anlamında destek vermekteyiz.

Büromuz tarafından işveren konumunda olan müvekkil şirketlere iş alanlarına uygun olarak iş sözleşmeleri, iş yeri uygulamaları ve belgelerinin oluşturulması ve uygulanması, çalışanlar ile devam eden iş ilişkisinin mevzuat ve yerleşik Yargıtay uygulamalarına uygun olarak yönetilmesi, insan kaynakları birimlerinin yapılandırılması ve çalışma sistemlerinin standart hale getirilmesi gibi konularda hukuki hizmetler verilmektedir.

Ayrıca her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, İş Hukuku eğitim hizmetlerinin sunulması, İş Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü gibi konularda, danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Büromuzda, çalışan konumunda olan bireysel müvekkillerimize ise iş kanunu çerçevesinde işverenleri ile olan ilişkilerinin, dava öncesi ve dava aşamasındaki süreçlerinin yönetimi kapsamında ya da Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan sorunlarına  faydacı çözümler sunarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.