Sun setting behind a row of electricity pylons

Dünya genelinde artan nüfusla birlikte, enerji üretiminde artışa ihtiyaç duyulmakta, bu artışın sağlanması için enerji sektöründe yüksek miktarlarda  yatırım yapılmaktadır. Artan yatırımlarla gelişen  sektörün güçlü, rekabetçi ve şeffaf bir piyasa olabilmesi için enerji piyasası düzenleyici kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından birçok yasal düzenlemeler yapılmaktadır.

Büromuz, gelişen sektör ve yapılan yatırımlara paralel olarak, rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere enerji piyasası ile ilgili güncel mevzuat değişiklikleri, düzenleyici kurul kararları ve diğer düzenlemeleri takip ederek müvekkillerine iletmekte, sektör bazında sözleşmelerin hazırlanması, proje geliştirme, lisans, ruhsat temini ve kurulum, EPDK mevzuatından kaynaklanabilecek sorunların çözümü gibi konularda hukuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.