Büromuz, ulusal ve yabancı bankalar ile finansal kuruluşlara ilişkin tüm bankacılık ve finans işlemlerinde tecrübeye sahiptir.

Bu kapsamda, kişilerle, kurumlarla, şirketlerle ve kamu otoriteleriyle yapılan işlemlerde bankaları, fonları, kredi alanları ve yatırımcıları temsil etmekte, proje bazlı işlemlerin yanı sıra günlük işlemlere ilişkin olarak da her aşamada hukuki destek sağlamakta, meydana gelen uyuşmazlıkların gerek dava yolu gerekse alternatif çözüm yöntemleri ile giderilmesinde aktif rol oynamaktadır.