Novaroma Hukuk & Danışmanlık olarak kuruluşumuzdan bu yana, her dönem var olan ve devamlı gelişme gösteren gayrimenkul sektöründe, gayrimenkul yatırımcılarını, geliştiricilerini, yöneticilerini ve finansörlerini temsil ederek kazandığımız tecrübelerden faydalanmak suretiyle, hukuk ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Büromuzda, Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, gayrimenkul alım ve satımı hususunda ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmesi, intifa, sükna ve şufa gibi sınırlı ayni hakların kurulması – sona erdirilmesi işlemleri , kamulaştırma davaları, kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi, müdahalenin men’i, ecrimisil davaları, tapu iptali ve tescili davaları, kiranın tespiti ve uyarlanması, tahliye davaları, ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şuyu) yanı sıra, imar mevzuatından, imar barışı ve kentsel dönüşümden kaynaklanan tüm sorunlara profesyonel çözümler üretilmesi hususunda gerek tapu müdürlüklerinde gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki işlemlerin gerçekleştirilmesinde uzman danışmanlarımız ile birlikte avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.