Novaroma Hukuk & Danışmanlık, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere, mevzuata uyum ve regülasyon gibi konularda hukuk hizmeti vermektedir. Büromuz, butik ve kişiye özel hizmet esası ile, ticaret hukuku ve şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, gayrimenkul hukuku, imar uygulama ihtilafları, sigorta hukuku, göçmenlik hukuku, mevzuata uyum ve regülasyon gibi konularda, geniş yelpazede hukuki destek sağlamaktadır.

Aile ve Boşanma Hukuku

Büromuz, Aile ve Boşanma Hukuku kapsamında müvekkillere gerekli hukuki desteği vermekte, kişilik haklarının korunması, bireylerin psikolojik durumlarının ve sosyal yaşamlarının güvence altına alınabilmesi ve hukuki...

Bankacılık ve Finansal Hizmetler

Büromuz, ulusal ve yabancı bankalar ile finansal kuruluşlara ilişkin tüm bankacılık ve finans işlemlerinde tecrübeye sahiptir. Bu kapsamda, kişilerle, kurumlarla, şirketlerle...

Enerji Hukuku

Dünya genelinde artan nüfusla birlikte, enerji üretiminde artışa ihtiyaç duyulmakta, bu artışın sağlanması için enerji sektöründe yüksek miktarlarda  yatırım yapılmaktadır. Artan yatırımlarla gelişen  sektörün güçlü,...

Gayrimenkul Hukuku

Novaroma Hukuk & Danışmanlık olarak kuruluşumuzdan bu yana, her dönem var olan ve devamlı gelişme gösteren gayrimenkul sektöründe, gayrimenkul yatırımcılarını, geliştiricilerini, yöneticilerini ve finansörlerini temsil...

Göçmenlik Hukuku

Büromuz gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında danışmanlık hizmeti...

İmar Uygulamaları

Novaroma Hukuk & Danışmanlık olarak kuruluşumuzdan bu yana, her dönem var olan ve devamlı gelişme gösteren gayrimenkul sektöründe, gayrimenkul yatırımcılarını, geliştiricilerini, yöneticilerini ve finansörlerini temsil...

İş Hukuku

Novaroma Hukuk & Danışmanlık olarak ekonomi ve iş dünyasının vazgeçilmez öğeleri olan işçilere ve işverenlere İş Hukuku anlamında destek vermekteyiz. Büromuz tarafından...

Miras Hukuku

Büromuz, Miras Hukukuna ilişkin olarak müvekkillerine gerekli desteği vermekte, vasiyetname, miras ve miras taksim sözleşmeleri düzenlenmesi, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması, mirasın reddi, ölüme...

Sağlık Hukuku

Büromuz, Miras Hukukuna ilişkin olarak müvekkillerine gerekli desteği vermekte, vasiyetname, miras ve miras taksim sözleşmeleri düzenlenmesi, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması, mirasın reddi, ölüme...

Sigorta Hukuku

Müvekkillerimize Sigorta Hukuku konusunda verdiğimiz hukuki destek hem her türlü ihtilafın çözümü için ilgili dava süreçlerinin takibinden hem de danışmanlık hizmetlerinden oluşmaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Büromuz, özellikle enerji, savunma, havacılık sanayii ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara Ticaret ve Şirketler Hukuku alanlarında geniş kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti ve desteği sağlamaktadır.

Uyuşmazlık Çözümü

Novaroma Hukuk & Danışmanlık olarak uyuşmazlıkları mahkeme ve diğer yollarla hakkaniyete uygun, hızlı ve başarılı şekilde çözüme ulaştırmayı amaçlamaktayız. Yargı organları önüne...